Naujienos

    Pas gydytojus specialistus Jūs galite registruotis išankstinės registracijos tel. 8-315-69900 arba internetu per sergu.lt nuo 7.00 Registracija pas gyd.kardiologus ir gyd.reabilitologus vyks birželio 25d. ir liepos 23 d. Pas kitus gydytojus specialistus-birželio 26 d. ir
11
06.2020
    2020.06.15 d. bus paleidžiamas birželio mėn.  papildomas ambulatorinių  Diagnostikos ir Radiologijos skyrių paslaugų grafikas. Prašom registruotis. Atnaujinama  Diagnostikos ir  Konsultacijų poliklinikos skyrių ambulatorinių paslaugų registracija internetu. COVID-19  ligos (koronoviruso infekcijos) testas privalomas atliekant planinę fibrogastroduodenoskopiją
1
06.2020
    PACIENTŲ DĖMESIUI! Pranešame, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. VISI Konsultacijų poliklinikoje dirbantys gydytojai specialistai teikia II lygio ambulatorines paslaugas. Ambulatorinių konsultacijų teikimas vyksta laikantis visų infekcijos kontrolės reikalavimų karantino metu (ne daugiau 50
20
05.2020
    DĖL ARTIMŲJŲ DALYVAVIMO GIMDYME TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2010-11-26 ĮSAKYMO NR. V-583 „DĖL PACIENTŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITMO
18
03.2020
    NEGALIOS TERMINĄ PRATĘSIME AUTOMATIŠKAI Jeigu karantino metu baigiasi Jums nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygių arba specialiųjų poreikių terminas į NDNT kreiptis nereikia – negalios terminas bus pratęstas automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir dar 30
    Gerb. pacientai! Pranešame apie pacientų priėmimo tvarką VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje dėl koronaviruso COVID-19 plitimo prevencijos: nuo 2020.03.16 ATŠAUKIAMOS VISOS AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS IR PASLAUGOS KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOJE, DIAGNOSTIKOS SKYRIUJE, DIENOS CHIRURGIJOS CENTRE. Pacientus, kuriems
15
03.2020
    DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO
    Alytaus poliklinika (Naujoji g. 48, Alytus) dirbs šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Alytaus rajono PSPC ( Naujoji g. 48, Alytus) dirbs sekmadieniais nuo 9.00 val. iki 14.00 val. Alytaus miesto PSPC (Jiezno g.2,
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je sausio mėnesio paskutinėmis dienomis per­kirp­ta sim­bo­linė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24 lo­vos ma­žie­siems pa­cien­tams, šiuo me­tu 21 iš jų jau už­im­ta. At­nau­jin­tas sky­rius vei­kia
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO